Administration

 Admin eng new

 
Zaitsev MA

President

Zaitsev Mikhail

 
Bychkov VB

Vice-president

Bychkov Vyacheslav

 
Shulezhko TS

Project manager for certification and improvement of the fisheries

Shulezhko Tatiana